Octet® uređaji za analizu proteina i biomolekula

Octet® sustavi za analizu proteina su industrijski standard za screening i karakterizaciju biomolekularnih interakcija. Uređaji se koriste tijekom razvoja bioloških lijekova od ranog odabira i validacije do proizvodnje. Naši instrumenti koriste vodeće tehnologije u industriji - bioslojnu interferometriju (BLI) i površinsku plazmonsku rezonanciju (SPR). Obje vrste uređaja prikladne su za bioanalizu unutar okvira Farmakopeje Sjedinjenih Država (USP).

Octet® BLI uređaji

za bioslojnu interferometriju (BLI)

Octet®️ sustavi pružaju veću vrijednost u odnosu na tradicionalne tehnike s ograničenim protokom i performansama. Bioslojna interferometrija je optička tehnika koja analizira interferencijski uzorak bijele svjetlosti reflektirane s dvije površine: sloja imobiliziranog proteina na vrhu biosenzora i unutarnjeg referentnog sloja. Svaka promjena u broju molekula uzrokuje pomak u uzorku interferencije, bilježen u stvarnom vremenu. Pregled Octet®️ BLI uređaja

Octet® SF3 SPR uređaji

za površinsku plazmonsku rezonanciju (SPR)

S izuzetnom osjetljivošću za male i velike molekule, niskim osnovnim šumom i driftom, velikim volumenima ubrizgavanja i novim tehnologijama gradijentnog ubrizgavanja OneStep® i NeXtStep™, novi Octet® SF3 omogućuje korisnicima generiranje visokokvalitetnih podataka o kinetici i afinitetu u frakciji vremena u usporedbi sa standardnom kinetikom više ciklusa (MCK). Pregled Octet®️ SPR uređaja

Karakteristike Octet® platforme

Testovi bez oznaka mjere molekularno vezanje kroz interakcije proteina u stvarnom vremenu. To je precizan i učinkovit način prikupljanja širokog raspona informacija povezanih s afinitetom, kinetikom, koncentracijom, termodinamikom, biosličnošću, specifičnošću, snagom i selektivnošću molekularnog vezanja.

Octet® je moćna platforma dizajnirana za razumijevanje odnosa strukture i funkcije između molekula, a može se primijeniti u različitim fazama tijekom procesa razvoja lijekova.

Octet® BLI testovi bez tekućine idealni su za mjerenja u grubim i složenim matricama, npr. za analizu titra i koncentracije, kao i provjeru kritičnih atributa kvalitete (CQA) u ranoj fazi razvoja stanične linije i tijeka razvoja bioprocesa.

S druge strane, rad sa zahtjevnim analitima kao što su mali fragmenti u FBDD, molekule niskog afiniteta ili veziva visokog afiniteta zahtijeva veću osjetljivost koju samo Octet® SPR tehnologija može ponuditi. Patentirana gradijentna injekcija OneStepTM generira jedinstvenu zakrivljenost za precizno otkrivanje pune kinetike vezanja (kon, koff i KD) iz jedne koncentracije.

Octet® BLI i Octet® SPR bez oznaka koriste se od probira (u vrlo ranim fazama otkrivanja lijeka) do identificiranja i inženjeringa potencijalnih obvezujućih kandidata, podržavajući kliničku procjenu i konačno tijekom kontrole kvalitete (QC) GMP proizvodnje.

Tijekom posljednja dva desetljeća ovi su sustavi nadograđeni kako bi pokazali značajna poboljšanja u osjetljivosti i softverskim mogućnostima, što je dovelo do veće učinkovitosti tijeka rada i većeg broja otključanih aplikacija.