EU projekti

Naziv projekta

„Komercijalizacija myScal rješenja za digitalizaciju i automatizaciju postupaka preciznog industrijskog i laboratorijskog umjeravanja“ šifra projekta KK.03.2.2.06.0067

Kratki opis projekta

MyScal je jedinstveno softversko rješenje za digitalizaciju i automatizaciju postupaka umjeravanja vaga, utega i pipeta, odnosno umjeravanje mjernih uređaja i etalona. Ideja rješenje je nastalo kao rezultat internih potreba laboratorija Sartorius Croatia, a strategija razvoja temelji se na prodaji iste drugim laboratorijima i eksternim korisnicima koji koriste usluge laboratorija, stoga ista mora biti jednostavna i intuitivna za osoblje laboratorija (voditelj laboratorija, QM, mjeritelji), ali i druge korisnike. MyScal je alat koji je potreban kako bi se mjerni instrumenti kao temelj točnosti i kvalitete mogli pratiti i koristiti u svakom segmentu, od istraživanja, razvoja do proizvodnje lijekova, hrane, kemijskih proizvoda, medicine, tehnologije. MyScal putem ethernet komunikacije omogućuje povezivanje sa svom laboratorijskom opremom. Komunikacija s bazom podataka vrši se preko aplikacijskog programskog sučelja (API). Web API je zadužen za spremanje, dohvaćanje i dodatnu obradu podataka iz baze podataka.

Za razliku od trenutnih programskih rješenja koji ne omogućuju direktno povlačenje podataka s mjernog uređaja, inovativno programsko rješenje pruža visoki stupanj automatizacije i digitalizacije korištenjem e-dokumenata. Sva očitanja imaju mogućnost i ručnog unosa/ispravka. MyScal korisniku osigurava analitičke podatke o mjernim instrumentima te procjenjuje njihovu kritičnost i prati životni put u procesima u kojima su uključeni. Softversko rješenje je dostupno na engleskom i njemačkom, a korisnicima će biti omogućeno unošenje teksta i kreiranje vlastitih prečaca na jeziku po izboru. MyScal je sigurnosni alat koji ubrzava rad, podiže kvalitetu i osigurava da svi u mjeriteljskom lancu budu sigurni da je sljedivost u potpunosti na najvišoj razini, a samim time omogućuje veću profitabilnost i smanjuje rizik od pogrešaka.

Softversko rješenje myScal će se komercijalizirati u obliku:

 1. myScal Lab i myScal Industry
 2. myScal usluga umjeravanja

Uspješna realizacija projekta ima niz utjecaja na razvoj ukupnog gospodarstva zbog sljedećih činjenica:

 • dovodi do povećanja konkurencije i porasta učinkovitosti gospodarstva;
 • utječe na stabilnost cijena i prisiljava velika poduzeća na tržišne i proizvodne promjene;
 • važno je sredstvo tehnološkog razvoja;
 • pokreće novo zapošljavanje i restrukturiranje gospodarstva
 • povećava socijalnu i ekonomsku mobilnost stanovništva;
 • potiče internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
 • potiče aktivnosti akceleratora, venture capital fondova i privatnih investitora.

Uspješna realizacija projekta će imati doprinos za korisnike inovativnog rješenja, industriju, laboratorije koji se bave umjeravanjem i istraživačke zajednice. Kada je riječ o industriji, projekt ima najznačajniji utjecaj na farmaceutsku industriju, odnosno industriju lijekova u kojoj je prisutan niz standarda, pravilnika, izvješća i zahtjeva nadležnih institucija. Životni je ciklus lijekova kao glavnih farmaceutskih proizvoda složen. U farmaceutsku je industriju kontinuirano uključen velik broj pratećih industrija i to počevši od bazičnih (pretkliničkih) i kliničkih istraživanja, preko proizvodnje i prodaje do upravljanja proizvodom nakon isteka patenta. Njihova oprema za mjerenje sastava lijekova ili tvari i materijala zahtjeva visoku razinu preciznosti, a u konačnici o sastavu proizvoda ovisi dijagnoza i liječenje pacijenata. Iz spomenutog je vidljivo da projekt doprinosi rješavanju jednog od ključnih društvenih izazova, a to je zdravlje i kvaliteta života ljudi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je komercijalizacija inovativnog softverskog rješenja za digitalizaciju i automatizaciju postupaka umjeravanja vaga, utega i pipeta, a strategija razvoja temelji se na prodaji laboratorijima i eksternim korisnicima koji inače koriste usluge laboratorija te pružanju usluge umjeravanja. Rješenje je razvijeno kako bi se mjerni instrumenti kao temelj točnosti i kvalitete mogli pratiti i koristiti u svakom segmentu - od istraživanja, razvoja do proizvodnje lijekova, hrane, kemijskih proizvoda i drugih segmenata industrije. Predmetnim projektom poslovanje Prijavitelja će se prilagoditi komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluge umjeravanja, a koji će doprinijeti povećanju prihoda i novom zapošljavanju.

Projekt će direktno pridonijeti u postizanju pokazatelja kroz:

 • poslovanje Prijavitelja;
 • pojedinca/poslovnu industriju (laboratoriji, trgovina, farmaceutska industrija)
 • ukupno gospodarstvo

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.620.066,32 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 3.331.662,06 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.679.452,47 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.01.2020. - 01.01.2022.

Kontakt za više informacija

e-mail: igranic@sartorius.hr

Linkovi