Vivaspin® centrifugalne jedinice za ultrafiltraciju - Sartorius Croatia

Vivaspin® centrifugalne jedinice za ultrafiltraciju

Sa svojim širokim rasponom kapaciteta, Sartorius ultrafiltracijski centrifugalni koncentratori nude optimalno rješenje za bilo koju primjenu koncentracije ili razmjene pufera. Naša inovativna tehnologija omogućuje izravno obnavljanje uzorka koncentrata i sprječava isušivanje uzorka. Lako čitljiva ispisana ljestvica pojednostavljuje izračunavanje rezultata koncentracije. Centrifugalne jedinice su siguran i jednostavan pribor za koncentraciju uzorka.
Cijena: Na upit

Novi centrifugalni koncentrator Vivaspin® Turbo 15 RC

Novi centrifugalni koncentratori Vivaspin® Turbo 15 RC osiguravaju korisnicima pristup opcijama RC i PES membrana. Kombinacija nove RC membrane s vrhunskim dizajnom Vivaspin® Turbo osigurava najveći oporavak u najbržem mogućem vremenu.

  • jedinstvena ponuda membrana
  • najbrže brzine koncentracije
  • najveća površina membrane 8,1 cm2

Centrifugalni uređaji za vaše potrebe ultrafiltracije

Vivaspin®️ Turbo 15 PES

Ultrafiltracijske jedinice kapaciteta od 4 - 15 ml s dvostrukim vertikalnim PES membranama i elegantnim unutarnjim dizajnom za najbržu koncentraciju uzorka s najvećim oporavkom. UV tehnologija omogućuje glatki prijelaz između membrane i plastičnog kućišta, omogućavajući prikupljanje kompletnog koncentriranog uzorka u jedinstveni spremnik prilagođen pipeti.

Vivaspin® 500

Sartorius Vivaspin® 500 ultrafiltracijski centrifugalni mikro koncentratori za uzorke od 100 µl do 500 µl. Koriste se za koncentraciju bioloških uzoraka, a oporavak koncentrata > 90% postiže se za manje od 30 minuta.

Vivaspin® 2

Sartorius Vivaspin® 2 ultrafiltracijski centrifugalni koncentratori za uzorke od 0,4 ml do 2 ml. Dostupni su u varijanti s PES i Hydrosart® membrana te membranama od celuloznog triacetata, čime se nudi najveća fleksibilnost za optimizaciju procesa. Vivaspin® 2 kombinira brzinu klasičnih Vivaspin® proizvoda s niskom unutarnjom površinom i površinom membrane kako bi postigao vrhunski oporavak od vrlo razrijeđenih otopina.

Vivaspin® Turbo 4

Centrifugalni koncentratori za ultrafiltraciju za uzorke od 2 do 15 ml. Dizajniran je s dvostrukim vertikalnim membranama za najbržu koncentraciju uzorka s najvećim oporavkom. UV tehnologija omogućuje glatki prijelaz između membrane i plastičnog kućišta, omogućavajući prikupljanje kompletnog koncentriranog uzorka u jedinstveni spremnik prilagođen pipeti.

Vivaspin® 6

Sartorius Vivaspin® ultrafiltracijski koncentratori za volumene od 2 ml do 6 ml. Jedinice su pogodne za koncentraciju uzoraka protutijela, bjelančevina, nanočestica i virusa. Vrhunske PES membrane u dvostrukom vertikalnom dizajnu osiguravaju brzu koncentraciju uzoraka i visoki oporavak.

Vivaspin® 15R

Sartorius Vivaspin® 15R koncentratori za ultrafiltraciju s Hydrosart® membranom za uzorke od 4 do 15 ml. Membrane od regenerirane celuloze idealne su za veliku brzinu oporavka i vrlo nisku adsorpciju.

Vivaspin® 20

Sartorius Vivaspin® 20 ml centrifugalni koncentratori za ultrafiltraciju od 5 ml do 20 ml. Vivaspin® 20 ima dvostruke vertikalne membrane za neusporedivu brzinu filtracije i veću koncentraciju. Za veću fleksibilnost procesa, Vivaspin® 20 dostupan je s jedinstvenim dodacima i radnim metodama.

Centrisart® I

Jedinice spremne za upotrebu - za male volumene (≤ 2,5 ml), namijenjene odvajanju proteina od tvari niske molekulske mase. Centrisart® I jedinice spremne su za upotrebu za centrifugalnu ultrafiltraciju malih volumena, za odvajanje proteina od tvari male molekularne težine u biološkim uzorcima.

Vivacon® 500

Vivacon® 50 centrifugalni koncentratori za ultrafiltraciju uzoraka od 0,5 do 2 ml. Koriste se za brzu koncentraciju DNA i izmjenu pufera do 500 µl uzoraka. Korištenje Hydrosart® membrana rezultira velikim oporavkom razrijeđenih uzoraka.

Video sadržaj

Application Note: Concentration of Mammalian Cell Culture Supernatants with Vivaspin® Turbo 15 PES and Amicon® Ultra-15 Devices
Application Note: Concentration of a Low Molecular Weight Peptide – Concentration of Peptides with Vivaspin 500 Ultrafiltration Devices Alan R.
Application Note: Concentration of Low Molecular Weight Peptides - Concentration of an 8 kDa Peptide Fragment with Vivaspin 6 Ultrafiltration Devices
Catalog: Lab Ultrafiltration and Purification Products
Datasheet: Vivaspin® Turbo 4 and 15 PES and RC
Poster: Laboratory Ultrafiltration - The Most Complete Product Range
Poster: Laboratory Ultrafiltration - How to Choose the Optimal Device & Method
Poster: Laboratory Ultrafiltration - Product Qualification Guide
Product Guide: Vivaspin® Turbo 15 RC