Zakonsko ovjeravanje vaga

Zakonsko ovjeravanje vaga - Sartorius Croatia

Jedna od usluga koju nudimo svojim korisnicima je ovjeravanje mjernih uređaja. Ovim postupkom utvrđujemo zadovoljava li pojedino mjerilo zahtjeve određene klase mjerila. Ovjeravanje je regulirano zakonskim propisima i kao takvo je dio zakonskog mjeriteljstva, pod ingerencijom Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM).

Što možete ovjeriti u našem laboratoriju?

Ovlašteni smo servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo za poslove pripreme mjerila za ovjeravanje. U našem laboratoriju provodimo zakonsko ovjeravanje (baždarenje) vaga i utega:

  1. Utega razreda točnosti M2, M3 srednje točnosti 1 mg do 20 kg
  2. Neautomatskih vaga razreda točnosti I
  3. Neautomatskih vaga razreda točnosti II
  4. Neautomatskih vaga razreda točnosti III, IIII najvećeg mjerenja do 9000 kg
  5. Automatskih vaga najvećeg mjerenja do 9000 kg osim vaga s neprekidnim zbrajanjem

Preuzmite Rješenje o odobrenju 2024.

Svakom vašem uređaju pristupamo odgovorno i pažljivo - brinemo o vašim mjerilima, na vrijeme ih pregledavamo i ovjeravamo te osiguravamo zamjenske uređaje, kako biste mogli kontinuirano obavljati svoje aktivnosti. Korisnici naših usluga ovjeravanja vaga su većina velikih ljekarničkih ustanova u Hrvatskoj, ali i niz manjih privatnih ljekarni. Mjeriteljski nadzor također vršimo nad mjerilima koja se koriste u zdravstvenim institucijama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji te zlatarnama.

Sastavni dio naše usluge zakonske ovjere je pristup našem inovativnom mjeriteljskom programu myScal® koji korisnike obavještava o isteku ovjernog razdoblja. Na ovaj način, imate konstantan uvid u svoje vage, dokumentaciju i plan ovjeravanja, a glavna odgovorna osoba također ima uvid u sve poslovne jedinice na kojima se nalazi vaša oprema. Putem ovog programa, također možete preuzeti potvrde o ovjeravanju u digitalnom obliku.

Kako provodimo zakonsku ovjeru mjerila?

Sva navedena zakonska mjerila prije stavljanja u promet, moraju se zakonski ispitati, ovjeriti i označiti propisanim oznakama. Bitno je napomenuti, kako se ovjeravati mogu samo ona mjerila koja imaju tipno odobrenje izdano od tijela za ocjenu sukladnosti (notified body) u nekoj državi. Nakon što se utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i udovoljava svim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, nastupa postupak ovjeravanja - ispitivanje i označavanje mjerila, kojim se potvrđuje usklađenost mjerila s propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

Ako ovjereni uređaj zadovoljava klasu i nalazi se unutar dozvoljenih granica, označava se propisanim žigom ili naljepnicom ('Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila te ovjernih isprava' (NN 133/2020)), nakon čega se izdaje ovjernica - dokument kojim se potvrđuje da je ovjeravanje mjerila provedeno sa zadovoljavajućim rezultatom.

Koja su ovjerna razdoblja zakonskih mjerila?

Ovjeravanje zakonskih mjerila može biti prvo, redovno i izvanredno. Za prvo ovjeravanje mjerila odgovoran je proizvođač, uvoznik mjerila, odnosno zastupnik strane tvrtke ako se mjerilo stavlja u promet s konsignacijskog skladišta. Redovno ovjeravanje mjerila provodi se u propisanim ovjernim razdobljima za određenu vrstu mjerila ('Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila' (NN 47/05)).

Izvanredna ovjera provodi se u slučaju kad zakonito mjerilo nije bilo u upotrebi zbog kvara, tehničkih nedostataka ili zato što nije bilo ovjereno u propisanom vremenskom razdoblju. Ponovno ovjeravanje provodi se npr. za utege razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3 i vaga s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIII najvećeg vaganja do 9000 kg svake 2 godine. Za ponovno ovjeravanje mora se brinuti vlasnik mjerila. Ponovno ovjeravanje mjerila provodi se u prostorijama ovlaštenih servisa za pripremu mjerila i na mjestima ugradnje mjerila.

Prednosti za korisnike naših usluga ovjeravanja

  1. Uvijek dostupno osoblje u slučaju poteškoća ili nejasnoća
  2. Brzina obavljene usluge
  3. Pristup myScal® programu - uvid u bazu podataka i vođenje kompletne evidencije ovjeravanja
  4. Osigurani zamjenski uređaji
  5. Provjerena kvaliteta usluge.

Ako vas zanima više o našoj usluzi zakonskog ovjeravanja ili želite dogovoriti termin, javite nam se.