Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia
Sterisart® univerzalna pumpa - Sartorius Croatia

Sterisart® univerzalna pumpa

Sterisart® univerzalna pumpa za prijenos uzoraka i medija u Sterisart® NF sustav za ispitivanje sterilnosti. Peristaltička pumpa može se upotrebljavati u čistim sobama, integrirana u stolovima u čistoj sobi ili instalirana u radnoj površini izolatora. Sterisart® univerzalna pumpa dostupna je kao modificirana verzija sa zaslonom i korisničkim softverom. Sustav ispitivanja sterilnosti odlikuje kompaktan dizajn koji štedi prostor - velika prednost za većinu radnih površina čistih soba i izolatora.
Cijena: Na upit

Sterisart® univerzalna pumpa dostupna je u dvije verzije: kao osnovna verzija i kao nadograđena verzija sa zaslonom i korisničkim softverom.

Prednosti:

  • zatvoreni sustav - nema ventilacije za veću sigurnost
  • robusnost
  • kompaktna i ergonomska konstrukcija
  • modularni dizajn.

Video sadržaj

Držite svoje proizvode pod kontrolom - Sterisart® univerzalna pumpa za prijenos uzoraka i medija u Sterisart® NF sustave za ispitivanja sterilnosti. Potrošni materijali za ispitivanje sterilnosti uključuju potpuno zatvoreni sustav za ispitivanje sterilnosti otvorenih i zatvorenih spremnika, napunjenih šprica, praha, medicinskih uređaja, itd.

Brochure: The Sterisart® Universal Pump
Flyer: Why It Is Important to Have a Secondary Supplier for USP <71> | EP 2.6.1 | JP 4.06 Sterility Testing