Ispitivanje sterilnosti proizvoda

Međunarodna farmakopeja za svaku seriju proizvoda prodanih i deklariranih kao sterilnih, zahtijeva ispitivanje i certifikat o sterilnosti prije same prodaje i distribucije. Samim time, testiranje sterilnosti dio je validacijskog procesa, kao i rutinskih provjera serije proizvoda. Naš opsežan program rješenja za ispitivanje sterilnosti iz Sartorius Sterisart serije, sastoji se od hardware i single-use komponenti, mogućnosti treninga i ostalih usluga kako bi vaši zahtjevi bili u potpunosti ispunjeni.