Vreće za pohranu medija

Svestrani asortiman Flexboy® unaprijed dizajniranih rješenja (PDS) za pohranu medija, omogućuje sterilno filtriranje, čuvanje i prijenos svih biofarmaceutskih tekućina. Vreće dolaze u višestrukim konfiguracijama za fleksibilno uključivanje u sve korake procesa i kvalificirane su za opsežna biološka, ​​kemijska, fizikalna i ekstrakcijska ispitivanja te ispitivanja rasta stanica.