Laboratorij

Detekcija bakteriofaga u mljekarskoj industriji pomoću MD8 uzorkivača zraka

nedjelja, 12.07.2020. - 09:30

Unatoč globalnim naporima u razvoju starterskih kultura otpornih na fage, bakteriofagi su i dalje glavni uzrok kiselih smetnji te u konačnici uzrok kvarenja proizvoda u mljekarskoj industriji. U našem članku predstavili smo jednostavnu metodu za kvantitativno otkrivanje virusnih bakteriofaga pomoću MD8 uzorkivača zraka i želatinoznih filtera.

Unatoč globalnim naporima u razvoju starterskih kultura otpornih na fage, bakteriofagi su i dalje glavni uzrok kiselih smetnji te u konačnici uzrok kvarenja proizvoda u mljekarskoj industriji. Kompletan i detaljan nadzor faga neophodan je za zamjenu fagesenzitivnih kultura s fagerezistentnim sojevima na vrijeme i lokalizaciju unutarnjeg izvora infekcije. U ovom članku predstavili smo jednostavnu metodu za kvantitativno otkrivanje virusnih bakteriofaga u vanjskom zraku mljekara. Ova metoda jamči visoku pouzdanost u otkrivanju bakteriofaga u normalnim uvjetima skladištenja i transporta u praksi.

Uvjeti za metodu uzorkovanja u mljekarama

Provedeno istraživanje u mljekarama, temeljeno je na metodi testiranoj primjenom bakteriofaga mezofilnih streptokoka mliječne kiseline (Lactococcus lactis). Bitni kriteriji koji su igrali ključnu ulogu u primjeni metode su sljedeći:

  1. upotreba jednostavnog puferskog sustava za ponovno suspendiranje vodotopljivih Sartorius želatinoznih filtera;
  2. jednostavna svojstva rukovanja filterima nakon uzorkovanja;
  3. visoka stabilnost sakupljenih faga – čak i nakon pohrane filtera nekoliko dana u različitim temperaturnim uvjetima i nakon opetovanog određivanja titra faga;
  4. prikladnost metode za različite sojeve bakterijskih faga koji se obično nalaze u mljekarama (Slika 1).
Slika 1. Skenirajuće elektronske mikrografije dva bakteriofaga soja mezofilnih streptokoka mliječne kiseline (Lactococcus lactis) s okruglim (izodijametrijskim) ili duguljastim (izbočenim) glavama, koji se obično nalaze u mljekarama. Traka se smanjuje na 50 nm.

Slika 1. Skenirajuće elektronske mikrografije dva bakteriofaga soja mezofilnih streptokoka mliječne kiseline (Lactococcus lactis) s okruglim (izodijametrijskim) ili duguljastim (izbočenim) glavama, koji se obično nalaze u mljekarama. Traka se smanjuje na 50 nm.

Metoda detekcije pomoću želatinoznih filtera

Metoda otkrivanja bakteriofaga provedena je pomoću MD8 uzorkivača zraka, koji se dokazao kao uspješan uređaj za otkrivanje mikroorganizama u zraku, eliminirajući njihove štetne učinke na ispitnom području. U provedenom istraživanju korišten je MD8 uzorkivač zraka sa želatinoznim filterima promjera 80 mm, s veličinom pora od 3 μm.

Bakteriofagi su uzorkovani brzinom od 100 l u minuti tijekom intervala uzorkovanja od 3 – 12 minuta. Nakon uzorkovanja, filteri su stavljeni u sterilne polietilenske vrećice veličine 10 x 15, prikladne za tu svrhu. U vrećicu je zatim dodano 5-10 ml pufera u sastavu od ¼ Ringerove otopine s dodatkom 10% obranog mlijeka, nakon čega se pohranjeni uzorci poslani na analizu u istraživački laboratorij.

Rezultati istraživanja

Metodom koja je ovdje predstavljena mogu se otkriti virulentni bakteriofazi preko širokog gradijenta koncentracije. U neposrednoj blizini izvora faznog aerosola moguće je otkriti fago opterećenje do 3 × 108 jedinica koje formiraju plak po m3 ambijentalnog mliječnog zraka. Donja granica detekcije je manja od 5 faga po m3 okolnog zraka. U slučaju streptokoka mezofilnih mliječnih kiselina u osnovi postoje dva različita soja faga koji izazivaju interferenciju kiselina (fagovi s okruglim, izodijametrijskim glavama i oni s duguljastim, izbočenim glavama; pogledajte skenirajuće mikrograme na slici, Sl. 1). Predstavljena metoda podjednako je prikladna za oba soja faga.

Više o provedenom istraživanju pogledajte u izvornom Application Note dokumentu.

Povezani sadržaj