Izmjene na proizvodima

Poboljšanje prepoznatljivosti sustava serijskih brojeva

utorak, 22.09.2020. - 09:05

Sartorius je u svoj sustav serijskih brojeva, dodao jednu dodatnu znamenku za proizvode iz laboratorijskog i bioprocesnog odjeljenja. Trenutna struktura sustava brojeva slijedi definiranu logiku te osigurava potpunu sljedivost proizvodnog procesa i sirovina koje se koriste za proizvodnju. Promjena broja znamenki serijskog broja proizvoda na koje se odnosi promjena, provest će se 1. studenog 2020. Tijekom početne faze implementacije ove promjene može se dogoditi da zaprimite proizvode označene nepromijenjenom strukturom broja serije, kao i proizvode označene prilagođenom strukturom broja serije.

Notification Letter: Improvement of the distinctiveness of the lot number system of certain Bioprocess and Laboratory products