Filter papiri

Visokokvalitetni filter papiri neophodni su za rutinski rad u laboratorijskim i industrijskim primjenama. Sartorius nudi širok raspon filter papira i papirnatih podloga za različite primjene i pomaže u rješavanju vaših filtracijskih izazova.

Filter papiri bez pepela za kvantitativnu gravimetrijsku analizu

Sartorius nudi širok asortiman kvantitativnih filter papira koji se koriste za kvantitativne i gravimetrijske analize, kao i za tlačnu ili vakuumsku filtraciju. Sadrže sadržaj alfa-celuloze od > 98% i peru se kiselinom kako bi papiri bili bez pepela i postigli najveću čistoću.

 • izrađeni od 100% pamučnog lintera
 • bez pepela (udio pepela < 0,01%, prema DIN 54370)
 • visoko upijajući
 • kutija označena bojama za lakši odabir
 • isporučuju se u listovima, diskovima, presavijeni i u prilagođenim formatima

Pregled filtera bez pepela za kvantitativne analize

Filter papiri za kvantitativne analize

Ovi kvalitativni filter papiri uglavnom se koriste u analitičke i rutinske svrhe, kada nisu potrebne gravimetrijske analize. Dostupni su za širok raspon različitih potreba i primjena.

 • velik izbor vrsta papira
 • nizak sadržaj pepela (0,06 - 0,15%)
 • višestruki promjeri, debljine, svojstva zadržavanja čestica i brzina filtracije
 • isporučuju se u listovima, diskovima, presavijeni i u prilagođenim formatima
Visoko upijajući filter papiriSaznajte više
Filter papiri visoke čistoćeSaznajte više
Glatki filter papiriSaznajte više
Naborani filter papiriSaznajte više

Filter papiri za apsorpciju tekućina

Sartorius nudi veliki izbor vrsta filter papira za apsorpciju tekućina - koji se ne koriste samo za opću apsorpcijsku primjenu, već i za upijanje, kromatografiju, testove klijavosti sjemena ili čak zaštitu površina.

 • više dimenzija, debljina, svojstava zadržavanja čestica i boja
 • isporučuju se u listovima, diskovima, presavijeni i u prilagođenim formatima
Papir za površinsku zaštituSaznajte više
Kromatografski filter papirSaznajte više
Filter papir za ispitivanje klijavosti sjemenaSaznajte više
Papirnate podloge za apsorpciju tekućinaSaznajte više

Filter papir za posebne primjene

Nudimo dva posebna filter papira za bistrenje suspenzija s vrlo grubim česticama ili otopina s velikim brojem najfinijih čestica - ili za odvajanje tekućina s hidrofobnom i hidrofilnom fazom.

 • filter papir od dijatomejske zemlje, stupanj 470, za zadržavanje najfinijih čestica pri visokim brzinama protoka
 • filter papir za razdvajanje faza, stupanj 480, impregnirani papir sa stabiliziranim silikonom koji zadržava vodu i omogućuje protok otapala
Filter papir od dijatomejske zemljeSaznajte više
Filter papir za razdvajanje fazaSaznajte više

Često postavljana pitanja o filter papirima

Visoko upijajući filter papiri izrađuju se za vakuumsku ili tlačnu filtraciju. Zbog čvrstoće u mokrom stanju ne otpuštaju vlakna. Također su cijenjeni zbog svoje mehaničke i kemijske otpornosti.

Za proizvodnju kvantitativnih papira, tretiraju se visokokvalitetne sirovine (pamučni linter s 98% udjela alfa-celuloze) kako bi se smanjio sadržaj minerala i stoga dobili ostatak žarenja od 0,01%.

Kvalitativni filter papiri također se izrađuju od visokokvalitetnih sirovina (pročišćena pulpa i linter s 95% udjela alfa-celuloze), ali bez smanjenja udjela minerala. Ostatak žarenja im je 0,1%.

U analitici se najviše koriste kvantitativni i kvalitativni radovi zbog svoje kvalitete.

Kvalitativni i tehnički filter papiri mogu se koristiti u analitici za korake predfiltracije, ali uglavnom pokrivaju tehničku filtraciju.

Ne, nema veze između težine papira i njegovih kapaciteta filtriranja. Parametre filtracije papira možete definirati preko debljine i duljine vlakana (vrijeme mljevenja sirovine). Papir od 100 g/m² može postići istu brzinu filtracije kao papir od 65 g/m².

Filter papiri su dubinski filteri izrađeni od vlakana nepravilne strukture. Njihova dubinska struktura omogućuje zadržavanje različitih veličina čestica ne samo na površini filtera već i u njegovoj strukturi. Filter papir može se definirati samo sposobnošću zadržavanja određene veličine čestica. Budući da ne postoji standard kako definirati zadržavanje čestica dubinskog filtera, usporedba između filtera vrijedi samo s filterima testiranim istom metodom ispitivanja.