Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia
Flexsafe® STR vreće - Sartorius Croatia

Flexsafe® STR vreće

Izvanredna robusnost i lakoća korištenja tijekom svih koraka porizvodnje. Svaka vreća se individualno konfigurira prema vašim potrebama i zahtjevima procesa, mogućnost različitih opcija konekcija, cijevi, uređaji za agitaciju i miješanje. Također postoje predkonfigurirane vreće koje su dostupne odmah. Vreće karakterizira i 1:4 turndown omjer. Na izboru su i single use ili konvencionalne pH i DO probe, kao i BioPAT® ViaMass za praćenje žive biomase te BioPAT® Trace za osiguravanje homogene glikozilacije.
Cijena: Na upit

Izvanredna robusnost i lakoća korištenja tijekom svih koraka porizvodnje. Svaka vreća se individualno konfigurira prema vašim potrebama i zahtjevima procesa, mogućnost različitih opcija konekcija, cijevi, uređaji za agitaciju i miješanje. Također postoje predkonfigurirane vreće koje su dostupne odmah. Vreće karakterizira i 1:4 turndown omjer. Na izboru su i single use ili konvencionalne pH i DO probe, kao i BioPAT® ViaMass za praćenje žive biomase te BioPAT® Trace za osiguravanje homogene glikozilacije.

Nema dostupnih dokumenata za ovaj proizvod.