BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia
BioPAT® MFCS - Sartorius Croatia

BioPAT® MFCS

BioPAT® MFCS omogućuje vam da ugradite novi standard u upravljanje podacima o bioprocesu. Učinkovito prikupljanje podataka i praćenje trendova čine ga idealnim alatom za istraživanje i razvoj procesa. Sartorius BioPAT® MFCS naš je najnoviji alata za razvoj stabilnih i robusnih sustava koji osiguravaju najveću pouzdanost procesa.
Cijena: Na upit

Jasan i jednostavan dizajn

Atraktivan i moderan softverski dizajn BioPAT® MFCS - intuitivni tijek rada olakšava vam svakodnevne zadatke, a njegova nevjerojatno jednostavna navigacija omogućuje brzi pristup svim informacijama važnim za proces.

Vrhunska i kompatibilna tehnologija

BioPAT® MFCS kompatibilan je s najnovijim hardverom i softverom. Brzo prikupite svoje podatke i spremite ih na sigurno u SQL bazu podataka. Iskoristit ćete visoke performanse, skalabilnost i visoku dostupnost.

Nadogradnja nadolazećim modulima

Dodatni moduli za prilagodbu BioPAT® MFCS vašim individualnim zahtjevima procesa bit će dostupni u bliskoj budućnosti.
  • GMP sukladnost: BioPAT® MFCS podržava sve zahtjeve za postizanje potpune usklađenosti s 21 CFR, dio 11
  • kemometrija: Moduli za DoE i MVDA omogućuju učinkovitu optimizaciju bioprocesa i ranu dijagnozu kvarova

Application Note: Connecting BioPAT® MFCS to the OSIsoft® PI System via OPC UA
Brochure: BioPAT® MFCS - The New Standard in Bioprocess Data Management
Brochure: BioPAT® MFCS/win SCADA Software
Datasheet: BioPAT® MFCS Software Features
User Manual: BioPAT® MFCS 4
User Manual: BioPAT® MFCS 4 OPC Server Module
User Manual: BioPAT® MFCS 4 Recipe Control Module
User Manual: BioPAT® MFCS 4 Sample Data Module
User Manual: BioPAT® MFCS 4 Software