Sartobind® kapsule

Sartobind® kapsule debljine membrana 4 i 8 mm, dizajnirane su za uklanjanje, vezivanje i eluiranje molekula. Kapsule s membranom od 4 mm koriste se za protočne aplikacije, dok membrane debljine 8 mm imaju veću sposobnost vezivanja i manjih praznina u volumenu.