Octet® BLI sustavi za analizu proteina | Bioslojna interferometrija

Bioslojna interferometrija je analitička tehnika koja prati interferencijski uzorak bijele svjetlosti reflektirane od dvije površine - sloj imobiliziranog proteina na vrhu biosenzora i unutarnji referentni sloj. Octet® BLI sustavi omogućuju analizu u stvarnom vremenu, bez obilježavanja za određivanje kinetike, afiniteta i kvantifikaciju antitijela/proteina.