MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia
MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka - Sartorius Croatia

MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka

MD8 Airport prijenosni uzorkivač zraka za uzorkovanje aerobnih mikroorganizama i virusa, kao i pozadinsko praćenje i impakcijska mjerenja u farmaceutskoj industriji, biotehnologiji, industriji hrane i pića, bolnicama, zaštite okoliša i zaštite na radu.
Cijena: Na upit

Temeljni aspekt čistih prostorija i kritičnih zona je postizanje najnižih koncentracija čestica u zraku. Mjerenje u tu svrhu mora biti točno i pouzdano te ne smije ometati propisanu zaštitu. Uzrokivači zraka MD8, MD8 Airscan i prijenosni AirPort MD8 dizajnirani su za otkrivanje najmanjih virusa i mikroorganizama u zraku pomoću jedinstvenih želatinoznih membranskih filtera (GMF) i BACTair™ agar podloga. Uzorkovanje zraka u kritičnim područjima može se izokinetički izvesti s MD8 Airscan.

Pouzdana mjerenja u sterilnim prostorima

MD8 uzorkivač zraka za uzorkovanje aerobnih mikroorganizama i virusa kao i pozadinsko praćenje i impakcijska mjerenja. Birajte između metode uzrokovanja zraka membranskom filtracijom ili "impaction" metodom. Ovi uzorkivači zraka osiguravaju pouzdana i precizna mjerenja i pogodni su za sterilne prostore klase A i B, izolatore ili  blow-fill-seal strojeve. Primjena AirPort MD8 uzorkivača zraka doista je mnogobrojna te se može koristiti u farmaceutskoj industriji, biotehnologiji, prehrambenoj industriji, bolnicama, zaštite okoliša, zaštite na radu, itd. AirPort MD8 također se može koristiti s BACTair medijima.

Specifikacije

Izvor: www.sartorius.com

Brochure: AirPort MD8 — The New Portable Air Sampler
Datasheet: Calibration Unit for the MD8 Series of Air Samplers
User Manual: MD8 airscan Remote-Control Interface 1ZE---0003
User Manual: Air Sampler MD8 airscan