Visoko upijajući filter papir - Sartorius Croatia

Visoko upijajući filter papir

Visoko upijajući filter papiri uglavnom se koriste u analitičke svrhe i rutinske analize, kad god nisu potrebne gravimetrijske analize. Visoko upijajući su i mogu se koristiti za tlačnu i vakuumsku filtraciju. Izrađeni su od rafinirane celuloze i lintera s > 95% udjelom α-celuloze te su vrlo čisti s udjelom pepela < 0,1%.
Cijena: Na upit
RazredMaterijalTežina (g/m2)Debljina (mm)Mokra čvrstoća pucanja (kPa)Sadržaj pepela (%)Zadržavanje čestica (µm)Svojstva
1288Rafinirana pulpa i linters840.21≥30<0,112 - 15Široke pore, brza filtracija
1289Rafinirana pulpa i linters840.21≥30<0,18 - 12Srednje pore, srednje spora brzina filtracije
1292Rafinirana pulpa i linters840.17≥30<0,15 - 8Srednje pore, umjereno brza filtracija
1290Rafinirana pulpa i linters840.15≥30<0,13 - 5Uske pore, spora filtracija
1291Rafinirana pulpa i linters840.15≥30<0,12 - 3Fine pore, vrlo mala brzina filtracije
293Rafinirana pulpa i linters800.15≥20<0,11 - 2Vrlo fine pore, vrlo mala brzina filtracije

Brochure: Filter Papers for the Laboratory and Industry Brochure
Brochure: Depth Filters ebook
Catalog: Laboratory Filtration Products Catalog
E-book: Depth Filters - Specifications