Filter papir za kvantitativne analize - Sartorius Croatia

Filter papir za kvantitativne analize

Filter papiri za kvantitativne analize koriste se za kvantitativne i gravimetrijske analize, kao i za tlačnu ili vakuumsku filtraciju. Izrađeni su od 100% pamučnog lintera s udjelom α-celuloze > 98% i peru se kiselinom kako bi papir bio bez pepela i postigla visoka čistoća.
Cijena: Na upit
RazredTežina (g/m2)Debljina (mm)Vrijeme filtracije (s)Zadržavanje čestica (µm)Zaostale česticeSvojstva
388 (black dot)840.211012-15Grube kristalneBrza filtracija
389 (white dot)840.19208-12Srednje fine kristalneSrednje brza filtracija, bez masnoće
392 (red dot)840.17505-8Fine kristalneSrednje spora filtracija
390 (green dot)840.161003-5Fine kristalneSpora filtracija
391 (blue dot)840.151802-3Vrlo fine kristalneVrlo spora filtracija
393 (purple dot)1000.183001-2Vrlo fine kristalneVrlo spora filtracija

Brochure: Filter Papers for the Laboratory and Industry Brochure
Brochure: Depth Filters ebook
Catalog: Laboratory Filtration Products Catalog
E-book: Depth Filters - Specifications