Umjeravanje Pipeta

Vage za umjeravanje pipeta

Brze i jednostavne Sartorius laboratorijske vage idealne su za kalibraciju pipeta na licu mjesta, osiguravajući najbolje značajke točnosti gravimetrijskih testiranja pipeta svih volumena bez tradicionalne komore. Uz vage je moguće naručiti i programski paket za kalibraciju pipeta.


Višekanalni kalibrator pipeta

SpeedCal - uređaj za simultano kalibriranje klipnih pipeta do 12 kanala. Sveobuhvatno izvješće o ispitivanju se automatski generira.


 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta