Sartolab® MultiStation

Sartolab® MultiStation posebno je dizajniran stalak za ukupno 6 vakuumskih filtracijskih jedinica. Dizajn stalka omogućuje simultanu filtraciju svih uzoraka. MultiStation stalak trajno je povezan s izvorom vakuuma - vakuumske filtracijske jedinice mogu se jednostavno instalirati na MultiStation jedinicu za brzu i jednostanu filtraciju uzoraka bez dodatnog dugotrajnog povezivanja. 
Sartolab® MultiStation koristi se zajedno sa Sartolab® RF 50 filtracijskim jedinicama. Adapter koji povezuje lijevak s tubom volumena od 50 mL, savršeno odgovara pregradama na MultiStation jedinici. Prvim klikom filtracijska jedinica se stabilizira na uređaju, dok se drugim klikom automatski primjenjuje vakuum i započinje filtriranje. Rotirajuća glava je višesmjerna i omogućuje jednostavno rukovanje uzorcima. Svih 6 pregrada za filtracijske jedinice su numerirane kako bi se izbjegla zabuna tijekom filtracije više uzoraka. 

Tagovi:
Sartorius Croatia, Sartolab, filtracija
 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta