Filtracijski uređaji

Tlačni filteri

Sartolab® P20 tlačni sterilni filteri temelje se na ekološki prihvatljivom pristupu filtracije, omogućujući bržu, prilagodljivu i manje štetnu metodu od tradicionalnih vakuumskih metoda. Korištenjem tlaka umjesto vakuuma, brzina filtracije iznosi i do 400 mL/min bez opasnosti od denaturacije.


Vakuum filteri

Sartolab® uređaji za vakuumsku filtraciju s PES membranama od 0,1 µm i 0,22 µm, pogodni su za filtriranje radnih volumena od 150mL do 1L. Sartolab® RF 50 vakuumska single-use jedinica za filtraciju uzoraka volumena do 50 mL. Filtracijske jedinice dostupne su s PES membranama u dimenzijama od 0.22 ili 0.45 µm.


Filteri bez šprica

Claristep® filtracijski sustav za istovremeno upravljanje s ukupno 8 uzoraka, omogućuje bržu i jednostavniju filtraciju bez potrebe za napajanjem ili izvorom vakuumskog tlaka. Filteri s membranama od regenerirane celuloze prikladni su za manje uzorke volumena od 60 µL do 600 µL.


 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta