Bioreaktori i Fermentori

Laboratorijski Bioreaktori

Bioreaktori sa spremnikom koji miješa s autoklavibilnim posuđem za kulture od 0.5 l do 10 l radnog volumena. Dostupni za uzgoj stanica i mikrobnu fermentaciju.


In-Situ Sterilisable Bioreaktori

Sustav za posude za kulture od 2 l do 2,000 l radnog volumena. Posvećen razvojnom procesu uzoraka i proizvodnji.


Bioreaktori za jednokratnu upotrebu

Vreće kao i krute posude bioreaktori radnog volumena između 0,1 i 1,000 l. U rasponu od rocking motion preko orbitalnog tresenja do tehnologija miješanja s tankom koji miješa.


 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta