Tubing i Dis-connectors

Sterilni konektori za cijevi

Sterilni kontektori za cijevi dostupni su kao potpuno automatizirani uređaji ili kao sterilni kontektori za jednokratnu upotrebu. Jednokratni sterilni konektori omogućuju brze i pouzdane veze između dvije procesne komponente u sterilnom i nesterilnom okruženju. Potpuno automatizirani uređaji omogućuju spajanje termoplastičnih cijevi.


Sterilni diskonektori za cijevi

Sterilni diskonektori raspoloživi su kao potpuno automatizirani uređaji s BioSealer® ili kao jednokratni sterilni doskonektori s Clipster® aseptičnim diskonektorima. Jednokratni sterilni diskonektori omogućuju brzo i pouzdano razvajanje prijenosnih sustava od silikonskih ili termoplastičnih cijevi, u sterilnom ili nesterilnom okruženju.


Setovi za prijenos

Jednokratni sustavi za prijenos nude niz aseptičnih prijenosnih priključaka za siguran prijenos komponenata, tekućina i praha, održavajući integritet kritičnih područja u izolatorima i omogućujući prijenos aseptičnih tekućina između dva područja s različitim klasifikacijama.


Cijevi

Sartorius Stedim Biotech TuFlux SIL je visoko otporna silikonska cijev platinasto stvrdnuta i dizajnirana na način da olakšava prijenos tekućine u mnogim farmaceutskim i biofarmaceutskim primjenama kao što su obrada medija i pufera, filtracija, fermentacija i prikupljanje stanica.


 
Sartorius elektronske pipete, picus najpreciznija pipeta