Multi-paralelni bioreaktori | Stanične kulture

Usporedba kultura u multi-paralelnim bioreaktorima jednake veličine omogućuje znanstvenicima da pronađu više procesnih informacija u kraćem vremenskom roku. U multi-paralelnim bioreaktorima moguće je postaviti više eksperimenata kako bi se procijenili različiti sojevi kulture i učinak procesnih parametara, poput temperature, hranjenja, sastava medija, brzine plinovanja i gustoće inokulacije.