Kalibraciona laboratorija

Kalibraciona laboratorija - Sartorius Libra Elektronik

Akreditirani smo umjerni laboratorij

Naš kalibracijski laboratorij započeo je s radom 2010. godine, kad ga je također akreditirala Hrvatska agencija za akreditaciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za umjeravanje vaga, utega i pipeta, potvrdu o akreditaciji br. 2287. Laboratorijski prostor opremljen je najnovijim uređajima i tehnologijom koja slijedi savremene potrebe u području mjeriteljstva. Laboratorijske usluge obavljaju naši geodeti sa dugogodišnjim iskustvom koji se redovno educiraju i obučavaju kako bi kupcima pružili najvišu razinu usluge.

Kalibriramo:

  • neautomatske uređaje za masu – vage – sve do 3 T
  • utege razreda E2 od 1 mg do 1 kg, F1, F2, M1, M2 i M3 od 1 mg do 20 kg
  • klipna mjerila obujma (pipete) – volumena do 20 ml

NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA UMJERAVANJA

Jedna od prednosti našeg laboratorija za kalibraciju je upotreba najnovije tehnologije kako bi se osiguralo da su vaši uređaji tačni i ispravni. Pored postojećih uređaja za kalibraciju, koristimo naš novi myScal® softver. Ovaj jedinstveni mjeriteljski alat omogućuje cjelovito upravljanje laboratorijskom opremom i postupke umjeravanja mjernih instrumenata. Uz pomoć softverskog rješenja myScal®, našim smo kupcima omogućili uvid u popis njihove laboratorijske opreme i povijest kalibracije, kao i digitalno upravljanje e-kalibracijama koje vam pružamo po završetku kalibracije.

Područje naše akreditacije

Pored kalibracije ovih uređaja, naša laboratorija može ispuniti i mnoge druge zahtjeve za kalibracijom u području mase i zapremine, a koje možda nisu kalibrirane na akreditirani način. Ako imate određeni upit ili referentnu vrijednost, kontaktirajte nas i mi ćemo pokušati pronaći pravo rješenje za vas. Više informacija o našem akreditiranom području rada umjernog laboratorija, nalazi se u registru akreditacija na službenoj stranici Hrvatske akreditacijske agencije (Potvrda o akreditaciji br. 2287).