Usluge

Korisnička podrška
naš najvrijedniji proizvod

Kvalitetna usluga i korisnička podrška temelj su odluke o kupnji novog uređaja ili uspostavljanju poslovnog odnosa za bilo kojeg ozbiljnog korisnika. Svaki novi uređaj je sigurno dobar i funkcionira, ali šta će se dogoditi nakon više godina korištenja - niko ne zna. Mnogi parametri utječu na funkcionalnost i vijek trajanja uređaja, pa je važno koristiti ga u skladu s propisanim uvjetima korištenja i smjestiti ga na odgovarajuća mjesta u odgovarajućim okolišnim uvjetima.

Povremeno se prilikom upotrebe uređaja mogu pojaviti nepredviđena mehanička oštećenja ili prekidi u sustavu, koji zahtijevaju profesionalnu, brzu, pouzdanu i ekonomski održivu uslugu. Naša poslovna filozofija temelji se na činjenici da su naša usluga i podrška najvažniji dio u koji najviše ulažemo i zasnivamo na dosadašnjem uspjehu. Uslugu čine profesionalni i obrazovani ljudi, koristimo samo originalne rezervne dijelove, prilagođavamo, kalibriramo, provjeravamo i educiramo korisnike uređaja.

Naša servisna podrška važna je veza za dugoročan i siguran rad vašeg uređaja.

Sartorius Libra Elektronik

Akreditovana laboratorija za kalibraciju

Inovativnost i suvremenost našeg umjernog laboratorija omogućuje nam naše novo dostignuće myScal® , programsko rješenje za mjeriteljske laboratorije i HRN EN ISO/IEC 17025 akreditacija.

Ovdje smo za Vas